(Dis)similar (2022)

03.12.2022

Elektroakustiselle harmonikalle, sellolle ja elektroniikalle

kuva: Minna Leinonen

Minä käsitän olevani vastuussa siitä, että toiseutta ja erilaisuutta ei tuhota, vaan että juuri toiseus ja erilaisuus ovat ne asiat, joista myös minut on tehty ja joihin nähden minä voin olla olemassa ja elää.

Filosofi Juha Varto

(Dis)similar on sävelletty Harri Kuusijärven ja Markus Hohdin tarpeesta saada duolle uutta ohjelmistoa sekä heidän toiveestaan tutustua soitinten mahdollisuuksiin yhteistyössä säveltäjän kanssa.  Oman mausteensa yhteistyötä sisältävälle projektille toi se, että soittimet ovat elektronisilta lähtokohdiltaan erilaiset: harmonikka on elektroakustinen, kun akustinen sello on varustettu efektipedaalilla. Teoksessa ja sen elektronisen toteutuksen yksityiskohdissa on jätetty tilaa esittäjien tulkinnoille. (Dis)similar sisältää kontrastisia karaktäärejä, jotka limittyvät, sulautuvat yhdeksi ja eroavat soinnillisilta ominaisuuksiltaan sekä teoksen ideoiden tasolla. Sävellyksen taustalla vaikutti filosofi Juha Varton lause: "Minä käsitän olevani vastuussa siitä, että toiseutta ja erilaisuutta ei tuhota, vaan että juuri toiseus ja erilaisuus ovat ne asiat, joista myös minut on tehty ja joihin nähden minä voin olla olemassa ja elää."

Teos on omistettu sen tilaajille, Harri Kuusijärvelle ja Markus Hohdille, kiitokseksi antoisasta yhteistyöstä. Teoksen sävellystä on tukenut Teoston sävellystilaustoimikunta sekä TaiKe, mistä myös kiitos.

Esityksiä

k.e. 3.12.2022 klo 20 Kalliosali, Helsinki 

defunensemble D(Xii)e Vierailu

Harri Kuusijärvi, elektroakustinen harmonikka

Markus Hohti, sello ja elektroniikka