Teokset kronologisessa järjestyksessä

Kerrostumat on 40-vuotiaan Korsholman Musiikkijuhlien tilausteos. Puut ja metsä festivaalin teemoina antoivat lähtökohdan teokselle, jonka muoto heijastelee mielikuvissani puun elämän kaarrosta taimesta ikipuuksi.

”We have only one globe. We need three pioint eight globes.”
Three point eight
on polarisoitunut teos maailman tilasta; vastakkain ovat haavoittuvuus ja uhka. Vuonna 2019 Suomwn ylikulutuspäivä oli huhtikuun alussa, vuonna 2022 se oli jo maaliskuun lopussa. Jos kaikki kuluttaisivat luonnonvaroja kuin suomalaiset, tarvittaisiin 3,8 maapalloa....

Olin tullut yöksi on sävelletty porvoolaistaustaisen Paperi T:n runoon teoksesta post-alfa. Runon teemoina ovat rakkaus ja meri. Rytmisesti kiehtova runo taipuu ääniteoksessa lyyriseksi vokaalimusiikiksi, laulusolistina on Kielo Kärkkäinen. Suomenkieliset runot on kääntänyt ruotsiksi Henrika Ringbom.

Sävelsin Piilosta kolme versiota: perustasolle, syventävälle tasolle ja ammattilaiselle. Piilo (2021) on omistettu upealle Kalle Oittiselle ja on sävelletty Pirkanmaan rahaston tuella.

Meeting Points (2019) on Pirkanmaan musiikkiopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston juhlavuosien yhteistilaus, joka toteutui Taiteen edistämiskeskuksen tuella. Teoksesta on kaksi versiota, ensin valmistunut pedagoginen versio musiikkiopiston puhallinorkesterille ja sen pohjalta tehty sovitus ammattilaissoittokunnalle. Tilaajilla oli...

Vyöry

18.02.2022

Harmonikalle ja jousiorkesterille 5/5/4/3/2

Toinen peili heijastaa ihmisen ja luonnon kaksinaista suhdetta. Teos on saanut innoituksensa taidemaalari Samuli Heimosen taiteesta, josta pidän paljon. Musiikki liikkuu kahdella tasolla, jotka enimmäkseen limittyvät ja liittyvät toisiinsa polyfonisena kudoksena.

"Säveltäisit jumalauta itse, etkä järjestelisi Gustavin scherzoja ja allegroja."

Impulssi teokseen tuli 9-vuotiaan tytön joululahjatoiveesta Joulupukille, ettei maailma loppuisi kesken. Toive riipaisi minua syvältä. Nuorin sukupolvi kantaa meidän ja edellisten sukupolvien tekemiä päätöksiä, mutta uskoo, että voimme edelleen vaihtaa suuntaa. Teos ilmaisee tunteitani hälyttävästä maailmantilasta mutta myös lapsen vilpitöntä uskoa...

Rememoror (2018) (lat. minä muistan) on sävelletty aikana, jolloin haastattelin muistisairasta läheistäni dokumentoidakseni hänen elämäntarinansa. Tapahtumamuistin vaurioituminen pysähdytti. Annoin yksittäisen muiston ja sen poispyyhkiytymisen tulla tämän teoksen lähtökohdaksi.

Kevätkesän avaruus sai alkunsa kirjailija Suvi Nuotion ehdotuksesta tehdä yhteistyötä. Teoksen alkuideoista lähtien yhteistyö sujui kuin tanssi, toinen toistemme ajatusmaailmoja rikastaen. Tuolloin, luonnon herätessä kevääseen, halusimme vangita liediin palan sitä heleyttä, kun aurinko taivuttaa aika-avaruutta ympärillään. Kevätkesän avaruus...

Merisirrin arvellaan kuuluvan ensimmäisiin lintulajeihin, jotka ilmastonmuutos tappaa Suomesta sukupuuttoon. Merisirri pesii vain pensaattomilla tunturiylängöillä ja nuo elinympäristöt ovat katoamassa, kun puustot valtaavat tunturit.

NAPAUTA "VANHEMMAT/UUDEMMAT KIRJOITUKSET" YLÄPUOLELLA NÄHDÄKSESI LISÄÄ TEOKSIA