Kerrostumat pianokvintetille (2022)

31.07.2022

Kerrostumat on 40-vuotiaan Korsholman Musiikkijuhlien tilausteos. Puut ja metsä festivaalin teemoina antoivat lähtökohdan teokselle, jonka muoto heijastelee mielikuvissani puun elämän kaarrosta taimesta ikipuuksi. 

Kesto n. 15 minuuttia

kuva: Minna Leinonen

Metsä merkitsee minulle aineetonta kulttuuriperintöä sekä paikkaa, jossa voi kokea tunteen ajattomuudesta. Metsä myös ruokkii uteliaisuutta: aistit virittyvät äänille, väreille, hahmoille ja yksityiskohdille, kehon tuntemuksille, tuoksuille ja metsänantimille. Metsästä löytyviä lukemattoman moninaisia pintoja voi myös ajatella musiikillisina tekstuureina, joissa on vaikkapa haavan rungon sileyttä, kilpikaarnan rosoisuutta, sammalen pehmeyttä ja havunneulojen piikikkyyttä. Nämä tekstuurit kohtasivat sävellysprosessissa inhimillisen tunteen - huolen siitä, millainen metsä on meidän jälkeemme ja löytyykö kaupungeista vielä vuosikymmenten kuluttua puita ja viheralueita ja metsistä lahopuita ja hiilivarastoja. Teoksen musiikki versoo pienistä eleistä elinvoimaisiksi massoiksi, ja välillä äänen saa puun melodia, joka puhkeaa lauluun juuri ennen kuin se pudottaa kuorensa. Kelo syntyy kuolemalla, mutta pienelämä jatkuu sen myötä: se kuhisee ja väreilee jykevien kumahdusten värittäminä resonansseina. 

Teos on sävelletty Madetoja-säätiön sekä TaiKen tuella, mistä kiitos.

Esityksiä

K.e.. 31.7. klo 18 Korsholman Musiikkijuhlien juhlakonsertti, Vaasan kaupungintalo

https://www.korsholmmusicfestival.fi/konsert/vaasan-kaupungintalo

Cecilia Zilliacus, viulu

John Storgårds, viulu

Vicki Powell, alttoviulu

Marko Ylönen, sello

Henri Sigfridsson, piano

Muita esityksiä:

16.9.2023 Tampere-talo

Anna Angervo, viulu, Tatevik Ayazyan, viulu, Heili Hannikainen, alttoviulu, Maija Juuti, sello ja Ville Hautakangas, piano

23.9.2023 Musiikkitalo

Anna Angervo, viulu, Tatevik Ayazyan, viulu, Heili Hannikainen, alttoviulu, Maija Juuti, sello ja Ville Hautakangas, piano

Arvioita

"Årets hustonsättare Minna Leinonen hämtar gärna sin inspiration från vardagens detaljer, omgivningar och fenomen och festspelens beställningsverk, den nu uruppförda Avlagringar för pianokvintett, kan ses som en musikalisk tolkning av skogens väsen, ljud och topografi. Något lyssnaren i gemen förstås inte behöver bry sitt huvud med. Leinonens musik griper spontant tag i en och känns sin modernistiska grogrund till trots aldrig pannskrynklande eller onödigt svårgripbar. Skogens ande gjorde sig nog gällande för den som så önskade." 

-Mats Liljeroos/HBL 1.8.2022

"För att bygga upp den mångfasetterade biotopens alla skikt behövs just den instrumentkolorit som Leinonen behärskar och överförde till instrumentalisterna Storgårds, Zilliacus, Ylönen kompletterade med Vicki Powell på viola och Henri Sigfridsson på piano. Slutresultat blir en gåtfull levande textur där det sublima uttrycket bär historien framåt mot stora hot eller kretsloppets början."

-Rolf Nordman/Wasabladet 2.8.2022

"Kerrostumat kohahdutti voimakkailla kuvillaan. Metsän äänet, elämä, liike ja kuhina veivät kuulijan elinvoimaisen ja terveen luonnon äärelle."

-Veijo Hietala/Ilkka-Pohjalainen 2.8.2022